1. Mã întreb ce s-ar fi întâmplat
Dacã-n zori m-as fi trezit bogat
Deseori la asta m-am gândit
Însã visul meu nu s-a-mplinit.

R: Sunt sãrac, sunt sãrac
N-am un ban în buzunar
Sunt sãrac si ce dacã
Eu cu soarta mã împac.

2. Banul e vorba tãranului
Banul este ochiul dracului.
Când îl ai îti pare foarte mic
Când nu-l ai nu valorezi nimic.

3. Fericirea n-o poti cumpãra
Nici cu bani si nici cu altceva
Cânt si nimeni nu mã va opri
Sã dau glas tãcerii inimii.