1. Mã trezesc dimineata
Cu o poftã nebunã sã plec departe
Gându-mi zboarã spre tine
Jur sã-nving distanta ce ne desparte
Ai plecat înainte
Dar pânã disearã te voi ajunge
Vom privi împreunã
Soarele, la apus, cum încet se stinge
Te vãd, sus, te strig
Si spre tine tot urc, ca-ntr-un vis

R: Sã rãtãcim amândoi pe munte (3x)
Sã rãtãcim

2. Merg fãrã oprire
S-ajung cât mai curând în preajma ta
Mã uit zâmbind cãtre vârful
Pe care, poate, tu mã vei astepta
Când voi ajunge la tine
Tu mã vei chema, mã vei lua de mânã
Vom rãmâne pe munte
Si vom hoinãri, pururi împreunã