Proiectul de Dezvoltare Forestieră, iniţiat de Guvernul României cu sprijinul Băncii Mondiale desfăşoară în prezent componenta: “Relaţii publice, campanie de conştientizare şi dezvoltarea de produse pentru susţinerea relaţiilor publice”.

Vǎ invitǎm sǎ participaţi la cea de-a doua ediţie a Forumului anual forestier intitulat „Gospodărirea durabilă a pădurilor“, care va avea loc în zilele de 9 şi 10 aprilie 2009, la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Universitatea „Transilvania” Braşov. 

În cadrul forumului vor susţine prezentări reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor cu rol activ în gestionarea pădurilor. La acest forum sunt invitaţi reprezentanţi ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai asociaţiilor de proprietari de păduri, ocoalelor silvice de stat şi private, reprezentanţi ai Inspectoratelor Teritoriale de Regim Silvic şi de Vânătoare, reprezentanţi ai societăţii civile, ai autorităţilor locale, ai presei şi alţi factori direct interesaţi în gospodărirea durabilă a pădurilor. 
 
Lucrările se desfăşoară la Sala de Consiliu (SP1) a Facultăţii de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, str. Şirul Beethoven nr.1 din Braşov.

Organizatorii acoperă costul cazării şi al cinei în data de 9 aprilie 2009, precum şi al mesei de prânz din data de 10 aprilie. Detaliile logistice vă vor fi comunicate ulterior, după primirea confirmării de participare din partea dvs.

Cei care doresc sa participe sunt rugati sa ne scrie pe pagina de contact sau direct lui Teo.