C Em Am
F C G C

1. Nisipul fin a oftat
Zambeste-n el o urma de pacat
E semn c-aici in zadar
Isi cheama luna lupii la altar

2. Un strop de vina ingropat
Ciorchini de sare fata i-au spalat
Cristale reci tes in fum
Coperta-n aur in sicriu de fum

R: Incearca, incearca, imi piaptana
Ochii ei, ma incearcana
Na, na, nai, nai, na, ………